O nás

Cílem iniciativy je propagovat a podporovat rozvoj nově vznikajících technologií, které přímo využívají kvantových jevů. Tyto technologie budou hrát klíčovou úlohu v mnoha budoucích průmyslových i bezpečnostních aplikacích. Uplatnění mají především v oblasti počítačové bezpečnosti, komunikace, v chemii, farmacii, materiálových vědách a mnoha dalších oblastech. Vyspělé evropské země už po více než 10 let významně investují do rozvoje kvantových technologií, další se pokoušejí tento náskok dohnat. Česká republika by neměla zůstat stranou, tím spíše, že má pro rozvoj kvantových technologií velmi dobré výzkumné zázemí s relativně dlouhou tradicí.

Prvním krokem by měla být účast České republiky v evropských projektech zaměřených na vývoj kvantových technologií. Evropská unie v tomto roce (2016) schválila celoevropský výzkumný projekt Quantum Flagship v hodnotě jedné miliardy EUR, který má podpořit především rozvoj průmyslu v oblasti kvantových technologií, který v Evropě zaostává oproti například Spojeným státům, Japonsku, Kanadě nebo Číně. Zapojení se České republiky do tohoto projektu je jedinečnou šancí pro rozvoj kvantových technologií a průmyslu v České republice.

Kontaktovat nás můžete na: info@nikvtech.cz.

Instituce

Fakulta informatiky,
MU
Ústav přístrojové techniky,
AV ČR
Přírodovědecká fakulta,
UP v Olomouci
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
ČVUT v Praze
Technologické centrum,
AV ČR
Středoevropský technologický institut,
Masarykova univerzita